cz sk en de pl ru

ŠPIONÁŽNA TECHNIKA

KATALÓG špionážnej techniky

Špionáž a kontrašpionáž

INFORÁCIE nad zlato... Svet už je taký, zmierme sa s tým. Buď to Vy alebo niekto iný, si ich chráni, alebo získava a dobre vie prečo.

Investícia do tejto ,,oblasti“ nemusí byť pri tom nijako vysoká a výsledky predídu mnohonásobne očakávanie, Vo väčšine prípadoch ušetrí subjekt, ktorý sa rozhodne naše služby využiť omnoho viac, než pokiaľ by túto službu nevyužil. Zabránením úniku dôležitých informácií z vášho pracoviska, či súkromia, zamedzíte obchodným, alebo osobným stratám. Nabudúce už môžete byť o krok vpred...

Rýchly rozvoj modernej komunikačnej a záznamovej video + audio techniky umožňuje teraz aj obchodnému a civilnému sektoru disponovať dôvernými informáciami, ktoré sú získavané za použitia technických prostriedkov, hlavne odposluchu priestoru, telefónov, použitia skrytej videotechniky, fyzického sledovania objektu – osoby, alebo  tajného získavania informácií z osobných alebo iných počítačov a prenosu informácií po počítačových sieťach...

Každí z nás už isto niekedy videl záznamy zo skrytej kamery, ktoré zmenili mnohých ...

Táto technika využitá vo Váš prospech, podá skutočne vyčerpávajúce informácie zo záujmovej oblasti a tým vždy zaistí objektívnu a pravdivú informáciu. Použitie tejto techniky a služieb zamedzí veľmi rýchle a efektívne obchodným aj osobným stratám a otvorí machinácie, ktoré Vás môžu poškodzovať.

Snáď zatiaľ neviete, či práve Vy nejakú takú službu, či techniku nepotrebujete...

Môžete byť o krok vpred...

Schôdzku v našej kancelárii je nutné dohodnúť vopred telefonicky, aby sme sa Vám mohli plne a nerušene venovať.

 • Aktívna ochrana proti odposluchu, šifrované mobilné telefóny, technika proti odposluchu
 • Previerky PC a počítačových sietí proti neoprávneným vniknutiam a pod.
 • Technika pre odposluch, ploštice v telefóne
 • Bezpečnostné kamerové systémy
 • Nahrávacie telefónne, video, audio systémy
 • Audio a video technika, ploštice, mikrofóny, minikamery, kamuflované nahrávacie systémy...
 • GS M pagery, lokalizácia polohy osoby, vozidlá, alebo nákladu v SR a ČR
 • Dešifrovanie hesiel
 • Kryptované telefóny zabezpečené šifrou proti odposluchu
 • Bezpečnostné mobilné telefóny
 • Tajné správy zabezpečené šifrou proti odposluchu
 • Konzultácia pre riešenie zvláštnych situácii
 • Technické prostriedky

KATALÓG špionážnej techniky

UPOZORNENIE
Subjekt, ktorý si zakúpi a používa techniku umožňujúci akustické a optické monitorovanie akéhokoľvek priestoru a osôb, by sa mal vo vlastnom záujme dôkladne zoznámiť so všetkými zákonmi o ochrane osobných údajov. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie tejto techniky.


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.