cz sk en de pl ru

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM

Súkromnú detektívnu činnosť môže naša súkromná detektívna kancelária, či samostatný súkromný detektív vykonávať vo všetkých štátoch Európskej únie a až na malé výnimky a s istými problémami aj po celom svete. To je, ale v podstate teoretická hypotéza nakoľko vlastná činnosť je značne zložitejšia.

Spravidla takáto činnosť je vykonávaná v súčinnosti s tamojšou domácou súkromnou detektívnou kanceláriou, či tamojším domácim samostatným súkromným detektívom a to hlavne z týchto dôvodov.

  1. Realizácia zákazky súkromnej detektívnej činnosti vyžaduje miestnu a osobnú znalosť
  2. Samozrejmé zanedbateľné nie sú ani jazykové schopnosti
  3. Súkromný detektív z iného štátu než v ktorom vykonáva detektívne šetrenie či realizáciu iných foriem, metód a prostriedkov súkromnej detektívnej činnosti, ťažko môže očakávať ochotu súčinnosti s úradníkmi a úradmi v inom štáte, čo do istej miery platí i o občanoch iného štátu
  4. Problematická je i táto činnosť samostatne bez súčinnosti s tamojšou súkromnou detektívnou kanceláriou čo súkromným detektívom z hľadiska vedomostí tamojšieho právneho poriadku. Z tohoto pohľadu pri samostatnej realizácii by sa v zahraničí súkromný detektív mohol  dostať do vážnych problémov.

Preto sa javí podstatne výhodnejšia spolupráca s tamojšou tuzemskou detektívnou kanceláriou, či tamojšími tuzemskými súkromnými detektívmi.

Nakoniec aj súkromní detektívovia a súkromné detektívne kancelárie zo štátov Európskej únie a z iných štátov sveta to isté vykonávajú (využívajú naše domáce detektívne kancelárie a súkromných detektívov) u nás.


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.