cz sk en de pl ru

CENNÍK

Cena služieb sú zmluvné a veľmi individuálne odvodené od zložitosti a obtiažnosti zákazky. Detektívna činnosť je natoľko špecifická a rozmanitá služba, pri ktorej nemožno pred špecifikáciou konkrétnej zákazky zadávateľom určiť s naprostou presnosťou cenovú kategóriu služby.

Vždy je nutný osobný kontakt pre dohodnutie podmienok zmluvy alebo objednávky.

FALCO – HK sa zaručuje, že neprekročí vopred dohodnutú finančnú hranicu bez predchádzajúceho súhlasu zadávateľa.

Orientačné sadzby za detektívne služby sa pohybujú okolo 590.- Kč/hod. a to podľa zložitosti a obtiažnosti zákazky. V prípade použitia vozidla 10,- Kč/km. Orientačná sadzba z a iné služby (jednania na úradoch, konzultácia s advokátmi atď.) od 300.- Kč/hod.

Sadzba za detektívne služby vykonávané v zahraničí je 30€/hod. a 0,5€/km.

Konzultácia prípadu 1000,- Kč. Pokiaľ sa obe strany dohodnú o prevzatí zákazky táto fin. čiastka už nie je klientovi účtovaná.

Zmluva o poskytnutí detektívnych služieb – vzor


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.