cz sk en de pl ru

ANALYTICKO INFORMAČNÉ A SPRAVODAJSKÉ SLUŽBY

Chcete svojim klientom poskytnúť skutočne komplexné profesionálne služby podľa štandardov Európskej únie? Stretávate sa v praxi so zložitými a rozsiahlymi prípadmi, kedy Vám čas nedovolí využiť v prospech klienta všetkých dostupných prostriedkov a legislatívnych noriem? Chcete sa odlíšiť od konkurencie rozsahom a kvalitou poskytovaných služieb?

Potrebujete získať relevantné informácie a dôkazové prostriedky? Pokiaľ ich získate, ako s nimi ďalej pracujete? Dokážete ich správne vyhodnotiť v náväznosti na spisový materiál, priradiť určitú mieru vážnosti a vykonať analýzu, na ktorej základe sa dokážete správne rozhodnúť, resp. postupovať v konkrétnom prípade? Nemáte snáď potrebné softwarové vybavenie, ktoré je pre Vás finančné náročné a postrádate tím skúsených analytikov a detektívov pre získanie relevantných informácií, dôkazových prostriedkov a spracovanie objektívnej prípadovej analýzy?


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.