cz sk en de pl ru

WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW

Wykrywanie podsłuchów, weryfikcja – sprawdzanie wszystkich pomieszczeń, mieszkań, kan-celarii i pojazdów od podsłuchów. Ujawnianie podsłuchów obejmuje kontrolę fizyczną okreś-lonej powierzchni czy obszaru w celu wykrycia specjalnych zminiaturyzowanych urządzeń podsłuchowych, służących do przenoszenia dźwięku lub obrazu z danego miejsca, również są przeprowadzane specjalistyczne pomiary do uchwycenia sygnałów nadawczych z umiej-scowionej aparatury – tzw. „pluskwy” ewnentualnie „video-pluskwy”, GSM-pagery lub inne zdalne urządzenia techniczne, służące do przenoszenia informacji drogą radiową. Przepro-wadza się także kontrolę sieci elektrycznej i przewodów metalizowanych. Weryfikacje są ko-lejno odstopniowane w zależności od wykonastwa i ceny, począwszy od podstawowej kon-troli aż po pomiary układów nielinearnych. Dla ciekawostki podajemy, że ze statystyki wy-pływa, że na 500 m2 kontrolowanej powierzchni, ujawniono jeden przyrząd do podsłuchu. Cena zamierzonej kontroli zostanie podana przy złożeniu zapytania.

Ujawnianie ukrytych minikamer
Kontrola obejmuje  wszystkie pomieszczenia, mieszkania, kancelarie oraz różne przedmioty w celu ujawnienia nainstalowanej minikamery, na przykład z obiektywem mniejszym niż 1 mm, która w tajny sposób monitoruje całą przestrzeń swego umiejscowienia. Minikamery są bardzo często zakamuflowane w różnych przedmiotach: w ścianach, pod tynkiem, w osprzę-towaniu i meblach, w zabawkach, w lampach i żyrandolach, obrazach, doniczkach, wazach, urządzeniach elektronicznych, itd,. Weryfikacji dokonuje się za pomocą specjalnej aparatu-ry. Cena zamierzonej kontroli zostanie podana przy złożeniu zapytania.

Jeśli Państwo powzięli podejrzenie o podsłuchu i mają zamiar uzyskać od nas na ten temat potrzebne informacje, prosimy o dokładne przeanalizowanie właściwego miejsca do nawiązania z nami kontaktu. W tym celu prosimy raczej wybrać budkę telefoniczną i w żadnym wypadku nie telefonować z podejrzanego miejsca.


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.