cz sk en de pl ru

USŁUGI DLA KANCELARII ADWOKACKIEJ

Wyszukiwanie materiałów dowodowych zgodnie z § 89 ust. 2 ustawy nr 141/1961 Dz.u., Kodeks Karny, nowelizowany z dniem  1.1.2002 – z nowym zdaniem.

„Każda ze stron może materiał dowodowy wyszukać, dostarczyć, bądź wnioskować o jego przedłożenie“.

Omawiane usługi są przeznaczone szczególnie do spraw, w których policji nie darzy się skompletować całościowy materiał, bądź wówczas, kiedy z przyczyn taktycznych czy innych powodów, materiały dowodowe należy zgromadzić i przedłożyć własnymi siłami i kosztem

Obecnie współpracujemy z szerokim kręgiem biur adwokackich, dla których załatwiliśmy nie- podważalne dowody i które w znacznym stopniu wpłynęły na obiektywne wydawanie wyro-ków sądowych.

Opinie biegłych i ekspertyzy.
Również zabezpieczamy wydawanie opinii biegłych i ekspertyzy DNA, daktyloskopii, grafolo-gii, transportu, ekonomii i medycyny sądowej.


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.