cz sk en de pl ru

Zmocněnec poškozeného

Převážná většina občanů, kterým vznikla jakýmkoliv způsobem morální újma,újma na zdraví nebo majetku, si není přesně vědoma práv vyplývajících z jejich procesního postavení a proto  není schopna  je plně využít. Rovněž obavy z jednání se státními orgány, jakož i nedostatek času vedou v poslední době mnoho poškozených k tomu, aby se nechali zastupovat zmocněncem.

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem v oblasti trestního řízení jsme schopni profesionálně a kvalifikovaně zastupovat poškozeného při domožení jeho zákonných práv.

Plná moc - vzor

 

zákon č.141/1961 Sb., - TRESTNÍ ŘÁD

§ 51

Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného je oprávněn činit za zúčastněnou osobu nebo poškozeného návrhy a podávat za ně žádosti a opravné prostředky. Je též oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit zúčastněná osoba nebo poškozený.

 

Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného
§ 50

(1) Zúčastněná osoba a poškozený se mohou dát zastupovat zmocněncem

(2) Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného může být jen osoba, jejíž
způsobilost k právním úkonům není omezena

 

Oprávnění poškozeného a uplatnění nároku na náhradu škody
§ 43

(1) Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda (poškozený), má právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisů (§65),  zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání a před skončením řízení se k věci vyjádřit.


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.