cz sk en de pl ru

Vymáhání pohledávek

Naše detektivní kancelář provádí vymáhání pohledávek pro firemní i soukromé osoby.Naše postupy vymáhání vůči dlužníkům zahrnují všechny legální možnosti, od upomínání přes domluvu, osobní vymáhání i exekuce.

K vymožení pohledávky přistupujeme komplexně a to od prvotní provedení analýzy finanční situace dlužníka s následným řešením jeho problému až po řešení jeho finanční situace za účelem následného uspokojení pohledávky věřitele.

Žádné poplatky ani zálohy předem, veškerá naše odměna je až po vymožení. Pokud nevymůžeme, nic neplatíte. Provize z vymožené pohledávky se dle konkrétní situace pohybuje v rozmezí 10 – 30%.

 

Přehled produktů

Mimosoudní inkaso
Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou všemi dostupnými prostředky v souladu s právním řádem ČR. Každé pohledávce věnujeme individuální péči.

Správa pohledávek
Dlouhodobější správa celého portfolia pohledávek při průměrném počtu 50 případů měsíčně a jejich mimosoudní inkaso.

Soudní inkaso
Vymáhání pohledávek soudní cestou. Na základě smlouvy o postoupení pohledávky za vás absolvujeme soudní řízení až k vydání platebního rozkazu nebo rozsudku.

Obchodní informace
Přehledné údaje o jakékoliv právnické osobě nebo podnikateli, které mají široké využití ve vaší podnikatelské a obchodní praxi.

Analýza pohledávek a poradenství
Podrobná analýza vašich pohledávek a návrh efektivního způsobu jejich řešení. Komplexní poradenství v oblasti pohledávek od prevence jejich vzniku po případnou exekuci a dohlížecí řízení. Zprostředkování prodeje pohledávek.

Preventivní dozor
Účinné preventivní opatření formou speciálních nálepek na vystavené faktury. Vaše faktury pod naším dohledem.

Sledování splatnosti faktur
Dohlížíme na splatnost faktur a jejich včasné uhrazení hned od doby jejich vystavení, případně od několika dnů před datem splatnosti. Doba mezi vystavením daňového dokladu a inkasováním peněz se výrazně zkracuje.

Výstraha
Mezičlánek mezi nezaplacením faktury ke dni splatnosti a zahájením mimosoudního inkasa pohledávky. Dejte svému dlužníkovi ještě jednu šanci.

Exekuce a dohlížecí řízení
Zprostředkování exekuce, komunikace s exekutorem, zajištění potřebné administrativy. Desetiletý dohled nad výkonem exekuce či jinou formou úhrady dluhu v případě momentální insolvence dlužníka.

 

Exekuce a dohlížecí řízení

Po soudním řízení, v jehož rámci jste se domáhali zaplacení vašich pohledávek, a poté, co soud vydá platební rozkaz nebo rozsudek, vám zprostředkujeme exekuci (doporučíme exekutora).

V případě momentální insolvence dlužníka můžeme po dobu deseti let (doba, po níž lze realizovat exekuční řízení od vydání platebního rozkazu nebo rozsudku) dohlížet na jeho finanční situaci a doporučit výkon exekuce v okamžiku, kdy se majetkové poměry dlužníka zlepší, nebo navrhnout jiné řešení vedoucí k zaplacení dlužné částky.

Spolupracovat s naší společností na výkonu exekuce můžete ve chvíli, kdy soud vydal platební rozkaz nebo rozsudek. Vyhnete se časově náročnému výběru exekutora i administrativním povinnostem.

Pokud nám vaše pohledávky předáte k řešení včas, zabezpečíme vám i jejich mimosoudní, případně soudní inkaso. Exekuce je nejzazší stupeň vymožení pohledávek, ke kterému jejich včasným a efektivním řešením vůbec nemusí dojít. Úplně na začátku vaší spolupráce s novými, a tudíž dosud neprověřenými, obchodními partnery mohou být námi zpracované obchodní informace. Ty vám zaručí, že se vyhnete spolupráci s insolventními firmami nebo firmami se špatnou platební morálkou. Vyhnete se tudíž i problémům s pohledávkami a jejich řešení mimosoudní a soudní cestou či následnou exekucí, případně dohlížecímu řízení.

Cena je sjednána vždy individuálně dle jednotlivých případů a rozsahu spolupráce.

 

Vyplácení exekucí a dražeb

Našim klientům nabízíme možnost vyplacení exekuce nebo jiného závazku váznoucí na nemovitostech. Následně tuto záležitost refinancujeme hypotečním úvěrem nebo krátkodobou půjčkou podle požadavku a potřeb klienta. Klientovi zajišťujeme veškerý finanční a právní servis tzn. vypracování smluv, zajištění vypracování posudků, kontakt s oprávněným, katastrálním úřadem, s exekutorem zpracujeme dohodu o narovnání, vše na základě plné moci.

Neúčtujeme žádné zálohy ani jiné poplatky předem.

Velký důraz klademe na profesionalitu, diskrétnost a rychlost.

Naše odměna je individuelně prokonzultována s klientem podle složitosti případu.

 

Statistiky

Úspěšnost naší práce. Statistika (zkopíruj ty grafy, koláče, pouze obecných statistik, ne úspěšnost !!!)

Proč přicházíte o peníze z dlužných faktur?

 • Pouze 24% firem vědomě předchází možnosti finančních ztrát z důvodu pozdních plateb.
 • 70% společností poskytuje úvěry, aniž by byly připraveny zvládnout opožděné platby.
 • 50% společností nechává nesplacené faktury ve stavu, kdy je ještě vysoká pravděpodobnost inkasa pohledávek.
 • Pouze 3% dlužných faktur jsou předurčena stát se neuhrazeným dluhem. Ostatní jsou nezaplaceny kvůli neúčinné administrativě.
 • Management a administrativní pracovníci jsou často nuceni vymáhat pohledávky.

 

Nejčastější důvody pozdních plateb (%)

graf

 1. zapomnětlivost, nedbalost
 2. neúčinná administrativa (např. kontaktní osoba není přítomna)
 3. peníze byly využity na financování jiného projektu
 4. druhotná platební neschopnost
 5. reklamace, spor (oprávněná nebo domnělá)
 6. reklamace, spor (fiktivní z důvodu pozdržení nebo odmítnutí platby)
 7. platební neschopnost
 8. podvody, kriminální případy

 

Úspěšnost inkasa v závislosti na stáří pohledávky

graf

Účinnost jednotlivých kroků na dlužníka (%)

graf


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.