cz sk en de pl ru

Vyhledávání odposlechů

ODHALOVÁNÍ ODPOSLECHU, PROVĚRKY PROTI ODPOSLECHU - prověřování veškerých prostor, bytů, kanceláří a vozidel proti odposlechu. Prověrka proti odposlechu obsahuje fyzickou kontrolu prověřovaného prostoru, zda někde není ukryto speciální miniaturní zařízení používané k přenosu zvuku, nebo obrazu z prověřovaného místa, dále je provedeno potřebné měření speciálními přístroji, které zachytí signály, které vysílají štěnice, videoštěnice, GSM pagery, či jiná speciální technika, která přenáší informace radiovou cestu. Je dále provedena kontrola síťových rozvodů a metalických vedení. Prověrky mají různé stupně podle provedených úkonů a tomu odpovídá i jejich cena, od základní prověrky, až po měření nelineárních přechodů. Jen pro zajímavost je dobré vědět, že podle statistických přehledů, je přibližně na každých 500 m2 prověřované plochy nalezen jeden odposlechový prostředek ... Cena prověrek na dotaz.

ODHALOVÁNÍ SKRYTÝCH MINIKAMER - prověřování veškerých prostor, bytů, kanceláří a různých předmětů s cílem odhalit skrytě nainstalovanou minikameru, např. i s dírkovým objektivemo o velikosti pod 1 mm, která tajně monitoruje prostor, kde je umístěna. Minikamerky jsou často kamuflované např. ve zdech, pod omítkou, v zařizovacích předmětech, v hračkách, v osvětlovacích tělesech, obrazech, v květinové dekoraci, v nábytku, elektronických přístrojích a pod. Kontrola se provádí speciální technikou. Cena prověrky na dotaz.

Chcete-li nás kontaktovat z důvodu podezření, že jste odposloucháváni, zvažte prosím místo, odkud to uděláte. Doporučujeme například telefonní budku, rozhodně se pro tento hovor vyhněte místu, které chcete později prověřit!!!


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.