cz sk en de pl ru

Prověrka nbú

Příprava na bezpečnostní prověrku

Pro úspěšné absolvování bezpečnostní prověrky je mj. naprosto nezbytné předložit Národně bezpečnostnímu úřadu (NBÚ) kvalitní dokumentaci, která svým rozsahem a formou zpracování splňuje požadavky zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, jeho prováděcích vyhlášek a vnitřních předpisů NBÚ. Zpracování této obsáhlé dokumentace je pracné a vyžaduje řadu odborných znalostí a dokonalou orientaci ve všech příslušných právních předpisech.

Naše kancelář úzce spolupracuje s renomovanou akciovou společností, která nabízí profesionální zpracování požadované dokumentace pro bezpečnostní prověrky všech stupňů utajení (od stupně VYHRAZENÉ až po stupeň PŘÍSNĚ TAJNÉ). Zároveň poskytuje pomoc při vyplňování bezpečnostních dotazníků vaší organizace, vašich zaměstnanců a provede potřebné školení vrcholového managementu vaší organizace a proškolení vašich zaměstnanců.


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.