cz sk en de pl ru

Doručování zásilek - kurýrní služba

Naše firma reaguje na zvýšenou poptávku po doručování různých (převážně písemných) dokumentů. Jelikož mnoho zásilek důležitých pro soudní nebo mimosoudní účely nelze v mnoha případech doručit standardním postupem , je potřeba tuto situaci řešit jiným způsobem.

Nejčastější důvody problémů s nedoručením:

  • Úmyslné nepřebírání zásilky (exekuce, dluhy, soudní obsílky atd.)
  • Příjemce se nezdržuje v místě doručovací adresy
  • Doručovací adresa nebo místo pobytu nejsou odesílateli známy

Jelikož klasické doručovací společnosti (Pošta, PPL, DHL, FedEx, kurýrní služby) nemají možnosti ani prostředky výše uvedené problémy řešit, nabízíme toto komplexní řešení:

  • Zjištění skutečného místa pobytu příjemce
  • Doručení v kteroukoliv denní i noční hodinu
  • Zadokumentování přebrání zásilky (audio, video)
  • Zadokumentování formou předávacího protokolu – podpis příjemce, přítomnost a podpisy svědků
  • Zadokumentování i v případě odmítnutí přebrání zásilky, za účelem dalších možných právních úkonů.
  • - Sepsání průvodní zprávy s detailním popisem průběhu doručování, pro případné další použití.

Tuto službu poskytujeme na základě notářsky ověřené plné moci od odesílatele


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.