cz sk en de pl ru

Spolupráce se zahraničím

Soukromou detektivní činnost může naše soukromá detektivní kancelář či samostatný soukromý detektiv provádět ve všech státech Evropské unie a až na malé výjimky a s jistými problémy i po celém světě. To je, ale v podstatě teoretická hypotéza neboť vlastní činnost je značně složitější.

Zpravidla takováto činnost je vykonávána v součinnosti s tamní tuzemskou soukromou detektivní kanceláří či tamním tuzemským samostatným soukromým detektivem, a to zejména z těchto důvodů :

  • Realizace zakázky soukromé detektivní činnosti vyžaduje místní a osobní znalost.
  • Samozřejmě zanedbatelné nejsou ani jazykové znalosti.
  • Soukromý detektiv z jiného státu než ve kterém provádí  detektivní šetření či realizaci jiných forem, metod a prostředků soukromé (privátní) detektivní činnosti , těžko může očekávat ochotu součinnosti s úředníky a úřady v jiném státě, což do jisté míry platí i o občanech jiného státu.
  • Problematická je i tato činnost samostatně bez součinnosti s tamní soukromou detektivní kanceláří či soukromým detektivem z hlediska znalosti tamního právního řádu. Z tohoto pohledu při samostatné realizaci by se zahraniční soukromý detektiv mohl dostat do vážných problémů.

Proto se jeví podstatně výhodnější spolupráce s tamní tuzemskou detektivní kanceláří či tamním tuzemským soukromým detektivem.

Nakonec i soukromí detektivové a soukromé detektivní kanceláře ze zemí Evropské unie i z jiných států světa totéž provádějí (využívají naše tuzemské detektivní kanceláře a soukromé detektivy) u nás.


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.