cz sk en de pl ru

Bezpečná firma

Podniková bezpečnost

Naše detektivní kancelář FALCO-HK reaguje na zvýšenou poptávku po prověrkách budoucích nebo již stávajících zaměstnanců tím, že zavádí na trh novou službu pod názvem Bezpečná firma.

Zákazník si může vybrat z několika druhů bezpečnostní prověrky. Stupeň prověřování je většinou odvislý od pracovního zařazení a pozice zaměstnance ve firmě, jakožto i od druhu a míry  rizika souvisejícího s výkonem jeho funkce .
   
Prověrka sestává z jednotlivých úkonů jako je např. prověrka trestní minulosti, ověření pravdivosti o minulých zaměstnáních včetně zjištění referencí, o vzdělání a praxi v oboru, rodinných poměrech atd. U vyššího stupně přichází na řadu i prověrka pověsti v místě bydliště a prověření rodinných příslušníků. U nejvyššího stupně se již jedná např. o prověření bezdlužnosti nebo o detektivní prověrku, se zaměřením na zjišťování a pozorování volnočasových aktivit. Toto nejnáročnější prověřování je prováděno se zaměřením na zjištění rizika nevhodného okruhu přátel, kontaktních osob z jiných nebo konkurenčních firem, míry požívání alkoholu a drog.  Zároveň se věnuje pozornost veškerým činnostem, které by mohly mít negativní vliv na výkon zaměstnání a finanční situaci prověřovaného (hraní hazardních her, výherních hracích automatů, návštěvy erotických podniků a pod.)

 

DRUHY PROVĚREK

Aspirant
Ověření pravdivosti údajů uvedených v dotazníku, životopisu nebo při  pohovoru, zejména prověření trestní minulosti, ověření minulých zaměstnání včetně referencí, vzdělání a praxe v oboru, prověrka v místě uvedeného bydliště.

Worker
Zjišťování skutečností, které by mohly přímo či nepřímo ovlivnit chod nebo jméno firmy. Jedná se zejména o způsob trávení volného času, zejména vyloučení či potvrzení rizika spojeného s nadměrným požíváním alkoholických nápojů a drog, hraní hazardních her nebo nezvykle vysokými finančními výdaji. Prověrka může být rozšířena o detektivní činnost zaměřenou na odhalování trestních deliktů, počínaje drobnými krádežemi na pracovišti až po závažnou hospodářskou trestnou činnost.

Manager
Stupeň prověrky „Worker“ rozšířený o zjišťování okruhu přátel a jiných kontaktních osob, jejichž prostřednictvím by mohlo docházet k úniku informací z firmy nebo jinému poškození podniku. Tato prověrka je spojena s využitím dokumentačních a operativně technických prostředků v rozsahu, který si určuje sám zadavatel.

Inside Man
Velice efektivní způsob nasazení našeho pracovníka do firmy. Pracovník je proškolen detektivní kanceláří a vybaven veškerými potřebnými technickými prostředky. Po konkrétním zaůkolování je zaměstnán ve firmě na pozici, odkud monitoruje a dokumentuje případnou trestnou činnost. Rovněž vyhledává a stanovuje veškerá rizika, na základě kterých jsou následně učiněna nezbytná opatření k zamezení trestné nebo jiné nežádoucí činnosti.

Customer
Prověrka potenciálního obchodního partnera, která může obsahovat jakýkoliv druh nebo kombinaci prověrek používaných u zaměstnanců, uchazečů nebo manažerů. Tyto prověrky jsou rovněž založeny na ověřování údajů, které obchodní partner uvedl při prvotních jednáních. Prověřují se zejména skutečné majetkové poměry, veškeré obchodní aktivity, reference od stávajících nebo bývalých obchodních partnerů, vztahy mezi jednateli, společníky a zaměstnanci, platební morálka, trestní minulost. Zároveň může být zpracována analýza propojení podniku či jeho jednatelů a společníků do jiných obchodních společností.

 

Většina jednotlivých úkonů přímo navazuje na údaje uvedené v přijímacím dotazníku či v životopise. Některé údaje a potvrzení (opis rejstříku trestů, potvrzení o bezdlužnosti, opisy vysvědčení, apod.) je vhodné z důvodu možnosti zfalšování získávat  prostřednictvím naší firmy na základě plné moci od prověřovaného.

Na zaměstnavateli záleží pouze to, zda upozorní prověřovaného na možnost prověřování jeho osoby nebo zda zvolí prověrku utajovanou. Toto posouzení je záležitostí taktiky a účelu za jakým je prověrka prováděna.

Tyto prověrky jsou v adekvátních intencích  prováděny též u potencionálních nebo stávajících obchodních partnerů a firem.


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.